Referanser

Vi er stolte av det gode samarbeidet vi har med våre kunder, blant annet Gravferdsetaten i Oslo og Kirkelig Fellesråd i Trondheim.

Gjenbruk er fornuftig av flere årsaker, inkludert økonomi, drift og ressursbruk. Vi har også et overordnet prinsipp om at graver skal gjenbrukes når forholdene tillater det, særlig i områder der det er knapphet på egnede arealer.

På denne måten sparer kommunen erverv av arealer, regulerings-, prosjekterings- og anleggskostnader, samt store driftskostnader. Anlegg av ny kistegrav, selv uten arealerverv, kan koste så mye som NOK 40,000 per grav.

Gravferdsetaten i Oslo

 

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare