Samarbeidspartnere

Miljøkalk AS

Miljøkalk AS er en bergverksbedrift, tilhørende Franzefoss Minerals (klikkbar). Selskapet er, med fokus på miljø, den ledende kalkleverandøren i Norge. Franzefoss Minerals har vært en samarbeidspartner helt fra Nomias ble etablert, og har gjennom sitt engasjement og sin støtte bidratt til de innovative løsninger som ligger til grunn for Nomiasmetoden.

Tony Linder + Partner AG

Vi har de siste årene utviklet et godt samarbeid med Tony Linder + Partner AG, og er deres representant i Norge. Tony Linder + Partner er et ledende sveitsisk selskap som gjennom 60 år har opparbeidet seg unik kunnskap om jordmasser, jordblandinger og omdanning av organisk materiale. En kompetanse vi i Nomias drar stor nytte av i vårt arbeid.

Entera GmbH

Vi har i samarbeid med det tyske selskapet Entera opprettet nettstedet INCERE (International Cemetary Research), en internasjonal kunnskapsbasert database. Her ligger det litteratur og forskningsmateriale, og det utveksles informasjon mellom forskere, bedrifter, kirkegårdsforvaltninger om internasjonal nytenkning innen kirkegårdsdrift.

Entera tilbyr kompetanse innen kirkegårdsdrift- og ledelse, informasjonsteknologi og ingeniørtjenester. De har utviklet en programvare knyttet til analyse av forskjellig type jordsmonn og kompostering av gravinnhold. Nomias bruker Entera sin kompatanse innenfor jordsmonn, nedbrytning og innenfor kjemispørsmål.

Innovasjonsfabrikken IPU

IPU er en uavhengig privat institusjon som er eid av et næringsfond. IPU skaper teknologisk innovative løsninger med en sikkerhet, i et antall og med en kvalitet, som ellers kjennetegnes av industriell produksjon.

IPU finnes for å sikre at den teknologiske forskning på universiteterne utvikles og utnyttes i industri og næringsliv.

IPU omsetter den forskningsbaserede teknologi ved universiteterne til konkurrensekraft i industri og næringsliv og bringer virksomhetenes resultater og erfaringer tilbake til universitetsmiljøet, slik at de styrker fortsatt forskning og undervisning.

Nomias har brukt IPU for å dokumentere de patenterte prosessene, både teknologisk og i forhold til de kjemiske prosessene som skjer.

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare