Om Nomias

Nomias AS har utviklet en løsning som muliggjør gjenbruk av gravlunder. Metoden løser en stor samfunnsmessig utfordring knyttet til konserverte graver, hvor lite egnede jordforhold, fukt og plastsvøp hindrer nedbrytning av gravinnholdet. Dette innebærer at gravene ikke kan gjenbrukes etter den 20-årige fredningstiden, noe som byr på utfordringer på flere områder.

Rask, etisk og miljøvennlig

For å løse utfordringen med konserverte graver, har Nomias utviklet Nomiasmetoden (klikkbar inn til metoden) – en avansert og automatisert teknologi basert på naturens egne prosesser. Metoden sørger for rask nedbrytning av gravinnholdet, samtidig som rehabiliteringen skjer på en etisk, miljøvennlig og skånsom måte. Metoden er enkel og tidsbesparende, den frigjør arealer og midler for kommunen, og etterlater et godt estetisk resultat.

Bygd stein på stein

Vi har over 20 års erfaring fra bransjen, og har opparbeidet oss bred kunnskap innen både teknologi og kirkegårdsdrift. I tillegg har vi etablert et godt og nært samarbeid med flere gravlundsforvaltere. Vår erfaring og våre samarbeid har bragt oss dit vi er i dag, og er i tillegg viktig for vårt fremtidige arbeid. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av vår teknologi, slik at vi i fremtiden kan gjenbruke enda flere graver.

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare