Kommunens ansvar

Kommunens har ansvar for at kravet om antall frie gravplasser i kommunen ivaretas. Derfor vil det være i kommunens interesse at en gravplass skal kunne gjenbrukes etter endt fredningstid.

Kommunen har i tillegg ansvar for:

  • Økonomien knyttet til forvaltningen av gravlundene.
  • Bevilgning av midler til fellesrådets drift av eksisterende gravlunder.

Forvalteransvaret for gravlundene er enten tillagt fellesrådet eller kommunen, og innebærer:

  • Drift i tråd med gjeldende regelverk.
  • Ivaretakelse av kulturelle og verdimessige hensyn.
  • Arbeidsgiveransvar ovenfor dem som jobber på gravlunden.

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare