Nomiasmetoden

Konserverte graver – et samfunnsproblem

Norge har store utfordringer knyttet til sine gravlunder. Over halvparten av alle graver antas å være konserverte. Det vil si at jord, fuktighet og bruk av plastsvøp hindrer nedbrytning av gravinnholdet. Dette innebærer at gravene ikke kan gjenbrukes etter den 20-årige fredningstiden, og byr på utfordringer på flere områder.

For de etterlatte

Familiegraver er ikke klare for gjenbruk når behovet oppstår. De etterlatte får ikke beskjed om dette før rett i forkant av begravelsen.

For gravlundens ansatte

Å arbeide med konserverte graver er ubehagelig, gir uverdige og uholdbare arbeidsforhold for de ansatte, og bryter med bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

For kommunen

  • Vanskelig å opprettholde kravene i Gravferdslovens §2 om at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning.
  • Ikke bærekraftig bruk av areal som kunne vært frigjort til andre kommunale formål.
  • Drift- og vedlikeholdskostnader for graver som ikke kan gjenbrukes.


Rask nedbrytning – helt naturlig

For å løse utfordringen med konserverte graver, har Nomias utviklet en avansert teknologi basert på naturens egne prosesser. De konserverte gravene tilsettes kalk og vann, dermed frigjøres energi i form av varme, slik at innholdet i graven raskt brytes ned. En naturlig og miljøvennlig metode. 

Metoden, og bruk av denne, er i henhold til Gravferdlovens bestemmelser. Dette er sikret gjennom grundige juridiske vurderinger – les mer her

 

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare