Regn ut hvor mye din kommune kan spare!

Fyll ut feltene under og se hva din kommune kan spare med Nomiasmetoden basert på krav til gravplasser i kommunen. Vi sammenligner kostnader ved etablering og drift av nye gravplasser, kontra Nomiasmetoden som gjør gjenbruk av konserverte graver mulig. Dette er en forenklet økonomisk modell, og en full analyse er nødvendig for å finne frem til et mer korrekt resultat. Ta kontakt for mer informasjon og en eventuell full analyse. Se forøvrig info om kalkulatoren.

Info om kalkulatoren
I henhold til Gravferdsloven §2 skal det til enhver til være ledige graver for minst 3% av kommunens befolking.
 
Hvor mange ledige og gjenbrukbare gravplasser finnes det pr. i dag i din kommune? (Ikke konserverte graver)

Grunnlag for utregning:Så mye sparer du

Etablering av nye graver vs. gjenbruk:

I regnestykket under får du en oversikt over kostnader ved etablering av nye graver(utvidelse/kjøp av tomtegrunn) sammenlignet med gjenbruk av eksisterende (konserverte graver) med Nomiasmetoden. Det er tatt forutsetninger mht. kjøp av areal og kostnad opparbeidselse. Ta kontakt for mer informasjon.

kr.
kr.

kr.
kr.

Med Nomiasmetoden sparer du også kostnader til drift og vedlikehold av de konserverte gravene:

Det er tatt forutsetninger om kostander på 3 år for drift og administrasjon av gravene. Ta kontakt for informasjon
 
kr.
kr.
kr.
Regnestykket er kun en indikasjon på besparelser. Det er helt nødvendig å ta en full analyse for å komme frem til et mer korrekt resultat.

Nem fuga. Oluptus anihictiatur maximinctium velliquam es comnimi llatemp orpores dolorum quodipsam denientus. Necum quam verionsectet adiorument, solo od quid quas reperum qui accuptatem nonsed. 

kr. 0

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare